ΘΑΛΗΣ
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία

Η "ΘΑΛΗΣ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία" ιδρύθηκε το 1995.

Δραστηριοποιείται στην κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Εξειδικεύεται στην κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και βιομηχανικών κτιρίων.

Στελεχώνεται από οκταμελή ομάδα μηχανικών και εργοδηγών.

Διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και στη Λάρισα.

Ο μέσος κύκλος εργασιών της κυμαίνεται περί τo 1.000.000 €.

Έχει εκτελέσει με επιτυχία ιδιωτικά και δημόσια έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 30.000.000 €.