Προσθήκη πτέρυγας στα 88ο & 68ο Νηπιαγωγεία και 90ο & 123ο Δημοτικά Σχολεία, Αθήνα

Δημόσια ΈργαΟικοδομικά

Πελάτης: ΚΤΥΠ ΑΕ

Προϋπολογισμός: 980.000 €

Τοποθεσία: Αθήνα

Προσθήκη πτέρυγας συνολικής επιφάνειας 1.200 τ.μ. σε υφιστάμενα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία στην Αθήνα.

  • Τριώροφο κτίριο εκπαίδευσης σε επαφή με το υφιστάμενο κτίριο των δημοτικών σχολείων.
  • Ανεξάρτητη χρήση του Ισογείου από τα νηπιαγωγεία και των 1ου και 2ου ορόφου από τα δημοτικά σχολεία.
  • 7 αίθουσες διδασκαλίας με πλήρη εξοπλισμό.
  • WC, αποθηκευτικοί χώροι, λεβητοστάσιο, μηχανοστάσια πυρόσβεσης και εξαερισμού.
  • Φυτεμένο δώμα.
  • Πυρόσβεση, εξαερισμός, ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, ισχυρά και ασθενή ρεύματα.
  • Συνολικός επανασχεδιασμός και ανακατασκευή της αυλής του νέου και των υφιστάμενων κτιρίων.


Επιστροφή στην κατηγορία