Στόχοι & Προοπτικές

Στόχοι & Προοπτικές

Τα τελευταία χρόνια στον τομέα των κατασκευών παρατηρούνται οι εξής εξελίξεις:

  • Μεγάλη μείωση του αριθμού των δημοσίων έργων, αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών και μείωση των περιθωρίων κέρδους.
  • Αύξηση της ζήτησης για ανακαινίσεις ιδιωτικών κατοικιών και επαγγελματικών χώρων εξαιτίας της επενδυτικής αδυναμίας και της τραπεζικής αβεβαιότητας.
  • Μείωση του εργατικού κόστους εξαιτίας της δυσμενούς συγκυρίας.

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, η εταιρεία έχει θέσει τους εξής στόχους για τα έτη 2017 – 2018:

  • Μείωση του κόστους κατασκευής.
  • Μείωση του λειτουργικού κόστους.
  • Αύξηση του κύκλου εργασιών για κατασκευές – ανακαινίσεις ιδιωτικών έργων.