Ολοκλήρωση εργασιών αντιστήριξης διατηρητέου κτιρίου – μνημείου στην οδό Πειραιώς

Τα νέα μας

Ολοκλήρωση εργασιών αντιστήριξης διατηρητέου κτιρίου – μνημείου στην οδό Πειραιώς

Στις 06.05.2019 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντιστήριξης διατηρητέου κτιρίου – μνημείου στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα.Επιστροφή στην κατηγορία