Έναρξη εργασιών αντιστήριξης διατηρητέου κτιρίου – μνημείου στην οδό Πειραιώς

Τα νέα μας

Έναρξη εργασιών αντιστήριξης διατηρητέου κτιρίου – μνημείου στην οδό Πειραιώς

Στις 20.03.2019 ξεκίνησαν οι εργασίες αντιστήριξης διατηρητέου κτιρίου – μνημείου στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα.Επιστροφή στην κατηγορία