Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, Βελεστίνο

ΑποχετεύσειςΔημόσια Έργα

Πελάτης: ΔΕΥΑ Φερών

Προϋπολογισμός: 2.903.000 €

Τοποθεσία: Βελεστίνο, Μαγνησία

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στο Βελεστίνο Μαγνησίας.

Κοινοπραξία με ποσοστό συμμετοχής ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ 50%.

  • Δίκτυο αποχέτευσης από σωλήνες PVC μήκους 15.700 μέτρων.

 Επιστροφή στην κατηγορία