Υδρεύσεις

Δημόσια ΈργαΥδρεύσεις

Πελάτης: Διάφοροι

Προϋπολογισμός: Συνολικός 925.000 €

Τοποθεσία: Διάφορες

Κατασκευή δικτύων ύδρευσης σε διάφορες κοινότητες του Δήμου Σαρανταπόρου Ελασσόνας. Προϋπολογισμός 525.000 €.

  • Κατασκευή δικτύου σωλήνων HDPE μήκους περίπου 15.000 μ.
  • Κατασκευή δεξαμενών.
  • Κατασκευή 400 παροχών οικιών.

Κατασκευή δικτύων ύδρευσης σε διάφορες κοινότητες του Δήμου Ολύμπου Ελασσόνας. Προϋπολογισμός 400.000 €.

  • Κατασκευή δικτύου σωλήνων HDPE μήκους περίπου 12.000 μ.
  • Κατασκευή δεξαμενών.
  • Κατασκευή 300 παροχών οικιών.


Επιστροφή στην κατηγορία