Η ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ σήμερα

Η ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ σήμερα

Δραστηριοποιείται στην κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Εξειδικεύεται στην κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και βιομηχανικών κτιρίων.

 

Διαθέτει ίδια κεφάλαια 950.000 € και δεν βαρύνεται με δανειακές υποχρεώσεις.

Ο κύκλος εργασιών της αγγίζει το 1.000.000 €.

Έχει εκτελέσει με επιτυχία ιδιωτικά και δημόσια έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 30.000.000 €.

 

Στελεχώνεται από οκταμελή ομάδα μηχανικών και εργοδηγών.

Διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ 3ης Τάξης.

 

Διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και στη Λάρισα.