Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Tην εταιρία στελεχώνουν:

  • Λιβέρης Διονύσιος, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας.
  • Φικιώρη Αλεξάνδρα, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ.
  • Ριζόπουλος Θανάσης, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ.
  • Δήμου Αγγελική, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MSc.
  • Λιβέρης Άγγελος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, PhD, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
  • Χρηστίδης Γεώργιος, Γεωπόνος ΓΠΑ.
  • Κωσταρέλης Αποστόλης, Λογιστής.
  • Φλώρος Γιάννης, Εργοδηγός.

Τα στελέχη της εταιρίας έχουν συνολική εμπειρία μεγαλύτερη των 200 ανθρωποετών στο χώρο των μελετών και κατασκευών.